Welkom bij Schouls B.V.

Actueel

Werkzaamheden Gemaal Tedingerbroekpolder

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland is Schouls bezig met het vervangen van één van de pompen van Gemaal Tedingerbroekpolder. Het gemaal bevindt zich op een locatie die moeilijk toegankelijk en bereikbaar is voor groot materieel. Hierdoor was het een uitdaging om de droogzetschotten te plaatsen en de oude pomp te verwijderen. De werktuigbouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door Bosman Watermanagement die de nieuwe pomp levert en monteert. De coördinatie en civiele werkzaamheden worden door Schouls uitgevoerd.

Gemaal 1e Bedijking wint de Gemalenpluim

In opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft Schouls een nieuw poldergemaal aangelegd in de aanvoer watergang van het oude monumentale gemaal 1e Bedijking te Amstelhoek. Dit nieuwe gemaal is voorzien van een onderdoorgang zodat water ook naar het oude gemaal kan stromen. De aandrijflijn van de oude Stork pomp uit 1913 is vervangen waardoor het monumentale gemaal zijn functie kan blijven vervullen. De jury van “De Nederlandse Gemalen Stichting” heeft het werk beloond met de gemalenpluim. De jury waardeert dat het waterschap een historisch en landschappelijk waardevol bemalingspunt door renovatie van het gebouw en pomplijn heeft weten te behouden voor reservebemaling. Dit is mogelijk gemaakt door de combinatie met de noodzakelijke capaciteitsvergroting beneden maaiveld. Positief is ook dat