Hugo Kotestein oorkonde

Op vrijdag 20 oktober hebben wij, Schouls, de Hugo Kotestein oorkonde 2023 ontvangen in het oude Stadhuis te Oudewater. De Hugo Kotestein oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt voor het behoud, herstel of verbetering van een cultuurhistorisch waardevol object. Dit jaar is de oorkonde uitgereikt door prof. dr. Jelle Reumer aan ons als aannemer in het kader van de restauratie van de Marktbrug en Visbrug in de gemeente Oudewater.

De fotograaf bij de uitreiking van de oorkonde was Bert van der Horst.

De tekst op de oorkonde luidt als volgt:

Als blijk van waardering voor de restauratie van de twee historische bruggen in de binnenstad van Oudewater: de Marktbrug en de Visbrug. Beide bruggen verwerkten de voorbije tachtig jaar verkeer met een intensiteit en gewicht die tijdens de oorspronkelijke bouw totaal onbekend en onvermoed waren.

De restauraties getuigen van groot vakmanschap en historisch besef: behoedzame ontmanteling en zorgvuldige opbouw zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke constructie en de historische aanblik. 

De bijzondere aandacht voor de zeldzame en kwetsbare muurvegetatie in de kademuren mag zeker niet onvermeld blijven. Met grote zorgvuldigheid hebben aannemer en werknemers die bij het reinigen ontzien.

Deel dit bericht:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email
Print