Aanpak

Wij overbruggen en verbinden

De aanpak van Schouls B.V.

De markt verandert steeds sneller. In plaats van traditionele bestekken worden steeds meer projecten aanbesteed in Bouwteam en Design & Construct. Schouls heeft zijn organisatie met eigen engineeringscapaciteit daarop ingericht om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen bedienen en te ontzorgen.

Communicatie en projectbeheersing

Onze aanpak kenmerkt zich door open communicatie. We zoeken samen naar de beste aanpak en denken in mogelijkheden. Zoals genoemd hebben we veel ervaring in het werken met het realiseren van projecten in Bouwteam, Design & Construct, met en zonder System Engineering, en uitvragen waarbij het gehele uit te voeren project bij de aannemer wordt gelegd. Vanaf het ontwerp en vergunningentraject tot en met de realisatie, inclusief het omgevingsmanagement.

Elk project wordt gemonitord met een Better Performance meting, met het doel om klanttevredenheid te monitoren en om onze processen steeds verder te verbeteren.

Kwaliteit

Op onze nieuwe bedrijfslocatie te Koudekerk aan den Rijn zijn we helemaal voorbereid op de toekomst. Zo kunnen we in onze werkplaatsen staal- en betonproducten maken onder geconditioneerde omstandigheden, waardoor de kwaliteit van de gemaakte producten optimaal is. Bij de productie van producten gebruiken we zoveel mogelijk circulaire materialen.

Netwerk

Schouls werkt met onderaannemers en leveranciers waarmee we al jaren een goede werkrelatie hebben. Ketenpartners die bewezen hebben dat ze goed werk leveren, betrouwbaar zijn en gemaakte afspraken nakomen. Met diverse, vaak wat kleinere maar wel specialistische ingenieursbureaus hebben we afspraken voor ondersteunende ingenieursdiensten, zoals het constructief doorrekenen van constructies.

Onze markt

De markt die Schouls bedient is erg breed. Zo realiseren we projecten voor onder andere:

  • Waterschappen: onder andere riool- en poldergemalen, vismigratievoorzieningen, dijkversterkingen, bruggen, werkzaamheden aan sluizen, kadeconstructies,
  • Gemeenten: onder andere betonnen, stalen en kunststof bruggen, kadeconstructies, rioolgemalen, riolerings- en verhardingswerken, etc.

Neem contact op!

Meer weten over Schouls of onze dienstverlening? Bel of mail ons!

Meer weten over Schouls?

Neem gerust contact met ons op.

Heeft u een vraag over onze aanpak of dienstverlening? Neem gerust contact op. U kunt een bericht sturen via het contactformulier of bellen via onderstaand telefoonnummer.