Betonbouw

Materialen op maat dankzij eigen werkplaats

Solide bouw van betonnen elementen

Voor veel van onze projecten zijn betonelementen nodig, onder andere bij bruggen, kademuren, duikers. Om de bouwtijd te verkorten en overlast op locatie te verminderen passen we zoveel mogelijk prefab betonelementen toe. Een ander belangrijk voordeel van het toepassen van prefab elementen in plaats van beton in het werk storten, is de sterke vermindering van de stikstofdepositie op de bouwplaats. Vaak is het toepassen van prefab elementen essentieel om een omgevingsvergunning te krijgen.

In onze moderne betonwerkplaats kunnen we deze prefab elementen kwalitatief goed en snel maken, zonder dat we te maken hebben met lange levertijden. Bij de productie is duurzaamheid en circulariteit een belangrijk uitgangspunt.

Wij verbinden land, weg en water. Onze integrale werken zijn daarom vaak en combinatie van betonbouw, wegenbouw en waterbouw. Bekijk de onderstaande projecten om te zien hoe we deze projecten aanvliegen.