Geschiedenis

Een nieuwe start in Koudekerk aan den Rijn

Al bijna 100 jaar aanpakken in de GWW

Sinds de oprichting in 1930 is Schouls B.V. uitgegroeid tot een modern aannemingsbedrijf van meer dan 45 man personeel. Actief in de breedte van de GWW-sector, gevestigd in een gloednieuw pand in Koudekerk aan den Rijn, maar geworteld in de rijke geschiedenis en met hetzelfde vakmanschap als toen.

1930
Oprichting van Gebr. Schouls

In 1930 is in Zierikzee het aannemingsbedrijf Schouls opgericht door Adriaan Schouls. Enkele jaren later gingen de broers Johan en Gilles in de zaak, waardoor Gebr. Schouls ontstond. Schouls begon als stratenmakersbedrijf. In de crisisjaren, net voor de Tweede Wereldoorlog, verhuisde Schouls vanuit Zierikzee naar een klein kantoor te Leiderdorp. De aangenomen projecten bestonden hoofdzakelijk uit riolerings- en verhardingswerken.

1930
1953 materieel2
1953
Verhuizing naar de Kanaalweg te Leiden

Omdat de vestiging in Leiderdorp te klein werd, kocht Schouls in 1953 een terrein van ca. 8.000 m2 aan de Kanaalweg in de gemeente Leiden. Op dit terrein werden naast een kantoor, werkplaatsen en opslagloodsen vier bedrijfswoningen gebouwd voor de toenmalige directie en de terreinchef. Er werden grotere projecten aangenomen, die nog steeds hoofdzakelijk bestonden uit riolerings- en verhardingswerken.

1953
1960-1980 klaverblad Oude Rijn5
Periode 1960 tot 1980
Realisatie van grote projecten

De jaren ’60 en ’70 waren een periode van groei. In de jaren zestig nam Schouls de uitvoering van het eerste klaverblad Oudenrijn bij Utrecht aan. Schouls had toen een eigen asfaltcentrale en een uitgebreid materieelpark om de werken uit te kunnen voeren.

In diezelfde tijd nam Schouls ook de aanleg van de aardenbaan voor Rijksweg 15 bij Tiel aan. Met eigen zandzuigers werd zand uit zandwinputten gezogen in de nabijheid van de te aan te leggen snelweg. Er zijn in de Betuwe nog steeds recreatieplassen die de “put van Schouls” heten. In de jaren zeventig legde Schouls grote persleidingen aan en werden in diverse gemeenten grote stadsuitbreidingen aangelegd voor bedrijven en woningbouw.

Periode 1960 tot 1980
1980-2022 materieel3
1980 tot 2022
Periode 1980 tot 2022

Meegroeiend met de veranderde omstandigheden, groeide Schouls steeds meer uit tot een middelgroot aannemingsbedrijf op het gebied van beton-, weg- en waterbouw. Naast de traditionele riolerings- en verhardingswerken werd steeds meer de focus gelegd op het uitvoeren van constructieve betonwerken, zoals kademuren, bruggen, bergbezinkbassins, rioolgemalen en poldergemalen.

Vanwege het feit dat er binnen de familie Schouls geen bedrijfsopvolgers waren, werden in 1990 de aandelen van Schouls verkocht aan de huidige Prins Groep uit Sliedrecht. Schouls hield echter z’n eigen identiteit, waardoor er voor opdrachtgevers eigenlijk niets veranderde. Na de overname van aandelen in 1990 werd de directie gevormd door Frans van Doorn en Gilles Schouls. In 2003 gingen Frans en Gilles met pensioen en namen Gerard Tuin en Rijk Vinke het roer over en vormen tot op heden het directieteam.

In deze periode voerde Schouls steeds meer projecten uit op basis van Bouwteam en Design & Construct met en zonder Systems Engineering. Naast heel veel mooie gerealiseerde projecten was de bouw van de Catharinabrug in het centrum van Leiden wel een hoogtepunt. Dit project werd beloond met de Nederlandse en Europese Betonprijs.

1980 tot 2022
Schouls B.V (13)
2023 en doorzicht naar de toekomst

Eind 2022 verhuisde Schouls van de Kanaalweg te Leiden naar onze nieuwe en moderne locatie aan de J.G. van der Stoopweg te Koudekerk aan den Rijn. Hier werd een volledig nieuwe bedrijfslocatie gebouwd met kantoor, werkplaatsen en opslagterrein. De bedrijfsgebouwen zijn gasloos en gebouwd conform de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Vanuit deze nieuwe locatie is het bedrijf helemaal voorbereid op de toekomst, niet alleen op het gebied van techniek, maar ook om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld (gaan) worden aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit.

Schouls streeft naar een optimale kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden, een goede verstandhouding met haar opdrachtgevers en stakeholders, waarbij klanttevredenheid essentieel is.

Neem contact op!

Meer weten over Schouls of onze dienstverlening? Bel of mail ons!