MVO en certificaten

Proactief aan de slag met de uitdagingen in de openbare ruimte

Duurzaamheid, klimaat & circulariteit

Nederland krijgt de laatste jaren steeds vaker te kampen met extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenbuien en lange droge periodes in de zomer. In onze projecten hebben we daar dagelijks mee te maken.

Capaciteiten van gemalen moeten worden vergroot en stuwen in watergangen moeten in droge periodes het water vasthouden. Rioleringen moeten worden vergroot en regenwater moet zoveel mogelijk in de ondergrond infiltreren in plaats van dat het rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Schouls draagt proactief bij aan oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor de generaties na ons.

Om aan deze doelstellingen handen en voeten te geven zijn wij actief lid van BouwCirculair Betonketen Groene Hart en BouwCirculair Betonketen Haaglanden. In deze ketens zijn diverse partners aangesloten, zoals gemeenten, waterschappen, aannemers, leveranciers van allerlei producten. In deze ketens worden nieuwe producten ontwikkeld en wordt zoveel mogelijk circulariteit toegepast. Resultaten zijn niet vrijblijvend maar worden voorgeschreven en getoest.

Nieuwe bedrijfslocatie

Eind 2022 verhuisde Schouls van de Kanaalweg te Leiden naar onze nieuwe locatie aan de J.G. van der Stoopweg te Koudekerk aan den Rijn. Hier werd een volledig nieuwe bedrijfslocatie gerealiseerd met kantoor, werkplaatsen en opslagterrein. De bedrijfsgebouwen zijn gasloos en gebouwd conform de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Zo wekken honderden zonnepanelen stroom op voor het dagelijkse elektriciteitsgebruik. We betrekken duurzaamheid dus niet alleen op projecten maar op onze eigen bedrijfsgebouwen en omgang met grondstoffen en energie!

CO2-reductie beloond met CO2-prestatieladder

Schouls heeft de hoogste trede 5 bereikt van de CO2-prestatieladder. Hieronder vindt u de documenten over onze aanpak op dit gebied.

Milieumanagement volgens ISO 14001

Schouls werkt met het milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm. Met dit milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering beheerst en zoveel mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificering is op zich niet verplicht, maar als bedrijf vinden wij alles wat het milieu ten goede komt dermate belangrijk dat wij ons op dit gebied hebben gecertificeerd.

Sociaal ondernemen

Schouls is een sociaal bedrijf. We realiseren ons dat onze medewerkers het kapitaal van ons bedrijf zijn. We hebben een platte organisatie, waarbij de lijnen kort zijn. Ons doel is dat we als team acteren, waarin iedereen zich in zijn eigen rol thuis voelt.

Erkend leerbedrijf

Schouls is een erkend leerbedrijf voor alle vakdisciplines. Opleidingen worden verzorgd in samenwerking met de Stichting Praktijkopleiding Grond- Weg en Waterbouw in Waddinxveen, Civilion in den Bosch, Soma bedrijfsopleidingen in Harderwijk en BOB bedrijfsopleidingen [links toevoegen. Door opleidingen aan te bieden kunnen medewerkers zich verder ontwikkelen binnen onze organisatie.

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

Naast het geven van opleidingen biedt Schouls ook plaats aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). We streven er altijd naar deze deelnemers in een opleidingstraject te plaatsen om een langere arbeidsrelatie mogelijk te maken. Om deze groep te begeleiden heeft Schouls een interne en een externe vertrouwenspersoon. Producten en diensten kopen we zoveel mogelijk in van organisaties die werken met deze doelgroep.

Veilig werken is topprioriteit

Veiligheid is topprioriteit, niet alleen voor eigen personeel maar ook voor mensen in de omgeving. Naast de gebruikelijke VCA** heeft Schouls trede 3 bereikt op de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). Om ons veiligheidsbewustzijn te kunnen monitoren en continu te kunnen verbeteren hebben we ons gecertificeerd conform deze Veiligheidsladder SCL.

Ieder jaar organiseren wij een herhalingsdag voor bedrijfshulpverlening voor alle medewerkers. Doordat elke werknemer bedrijfshulpverlener is, kunnen we waarborgen dat op elk werk een bedrijfshulpverlener aanwezig is met kennis van EHBO, reanimatie en brandbestrijding.

Onze certificaten

Neem contact op!

Meer weten over Schouls of onze dienstverlening? Bel of mail ons!