Duikerverbinding Schiedam West

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft ons de opdracht gegeven om de bestaande duikerverbinding ter plaatse van de Stadhouderslaan te Schiedam te vervangen. De huidige duikerverbinding heeft niet voldoende capaciteit om het waterbeheer in het Julianapark in de toekomst te waarborgen. De nieuwe duiker heeft een grotere diameter en krijgt een ander tracé. Door realisatie van de nieuwe duikerverbinding wordt het waterbeheer in de toekomst gewaarborgd. In aanvulling op de nieuwe duikerverbinding wordt ook de huidige kade tussen het appartementencomplex en de Westerhavenbrug opnieuw voorzien van bekleding en wordt het achterliggende terrein voor het appartementencomplex opnieuw gestraat. De huidige oude duikers worden deels verwijderd en het restant wordt volgeschuimd.

De huidige duikerverbinding bevindt zich aan het oostelijke einde van de Stadhouderslaan, vlak voor de Westerhavenbrug (dubbele stippellijn op afbeelding hiernaast). De duiker is gemaakt in 1924 in opdracht van gemeente Schiedam. De oude duiker begint in de Julianasingel en mondt uit in de Westerhaven achter de woonboot. Het tracé van de nieuwe duiker loopt vanuit de Julianasingel richting het Spuikanaal.

Om de nieuwe duiker met zo min mogelijk overlast voor de omgeving aan te leggen boren we de leiding onder de Stadhouderslaan door met behulp van een Gesloten Front Boring. De tunnelboormachine boort vanaf punt C naar punt A. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. De komende tijd wordt het werkterrein ingericht en wordt gestart met het aanbrengen van de damwandkuipen die nodig zijn om de boring te kunnen uitvoeren. Na de kerstvakantie wordt begonnen met het opbouwen van de boorinstallatie. Het project is rond april 2020 gereed.

Deel dit project:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email

30/03/2020

Duikerverbinding Schiedam West: Werkzaamheden gereed

De afgelopen periode hebben we de werkzaamheden aan de duikerverbinding afgerond. Er resteren nog enkele restpunten die de komende periode afgehandeld worden. Het terrein is opgeruimd en is weer open gesteld voor de omgeving. De uitvoering is in samenwerking met de omgeving, onze opdrachtgever (Hoogheemraadschap van Delfland) en de gemeente Schiedam goed verlopen. We bedanken ook de omwonenden voor hun geduld en positieve houding. Kortom: een teamprestatie om trots op te zijn!

Het straatwerk is door Gebr. Schouls, met eigen personeel, zelf uitgevoerd

02/12/2019

Damwanden perskuip aangebracht en TPI klaar voor gebruik

De damwanden van de perskuip zijn inmiddels aangebracht en de damwandkraan is maandag 2 december afgevoerd. Verder is de tijdelijke pomp installatie (TPI) er klaar voor. Wanneer we de huidige duikerverbinding afsluiten zorgt de TPI ervoor dat de waterafvoer vanuit de singel gewaarborgd wordt. De persleiding van de TPI gaat met een portaal over de weg heen zodat het verkeer geen hinder ondervindt. De komende dagen gaan we de huidige duikerverbinding afdichten, volschuimen en deels verwijderen zodat hij niet meer in de weg ligt voor de nieuwe duikerverbinding. Aansluitend gaan we de damwanden van de ontvangstkuip plaatsen.

27/11/2019

Duikerverbinding Schiedam West: Werkzaamheden gestart

Duikerverbinding Schiedam West

Werkzaamheden aan de perskuip gestart

Dinsdag 26 november is de damwandkraan aangevoerd en vanaf vandaag gaan we de damwanden aanbrengen van de perskuip. Vanaf donderdag 28 november gaan we de tijdelijke pompinstallatie plaatsen.