Renovatie gemaal ’t Westambacht

In opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland heeft Schouls de renovatiewerkzaamheden aan gemaal ’t Westambacht in Den Haag uitgevoerd. Dit gemaal kan boezemwater naar twee richtingen pompen door te wisselen met de stand van de schuiven.

Er is grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de pompinstallatie (waarbij deze gelijk visvriendelijk is gemaakt), de schuiven, de E-installatie en het gemaalgebouw zodat het gemaal weer voldoet aan de huidige gewenste situatie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met Flowserve Corporation (pompen), SPIE (schuiven) en REMONDIS Smart Infra B.V. (E-installatie).

De werkzaamheden

Om het gemaal te kunnen renoveren is deze in fases buiten bedrijf gesteld. De twee pompkelders zijn om beurten afgesloten en droog gezet. Hierdoor konden de pompen en schuiven uitgenomen worden om gereviseerd te worden. De pompen zijn hierbij voorzien van een nieuwe waaier die visvriendelijk is. Om de betonconstructie en het leidingwerk te inspecteren moest het gemaal tijdelijk volledig uit bedrijf worden genomen.

Deel dit project:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email

Meer informatie?

Misschien ook interessant

Andere projecten