Werkzaamheden aan de Oostdam

De komende maanden wordt op de Oostdam door Gebr.Schouls uit Leiden een duikerbrug en kademuur gebouwd. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Singelplan om de uitstraling van de vestingstad te verbeteren. Met de komst van een doorvaarbare duikerbrug aan de Oostdam, kan de Singel net als vroeger weer rondgevaren worden.

Planning

Vanaf september 2020: start verleggen van de kabels voor nutsvoorzieningen

Vanaf oktober 2020 – eind november 2020: voorbereidende werkzaamheden aan wegen

24 november – 28 november 2020: intrillen damwandplanken

Vanaf eind november 2020 – juni 2021: bouwen van noordelijk deel duikerbrug

Vanaf juli 2021 – eind 2021/begin 2022: bouwen zuidelijk deel duikerbrug

Vanaf begin 2021 – maart 2022: afbouwen wegen, fiets- en voetpaden

Voorjaar 2022: duikerbrug en kademuur klaar

Deel dit project:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email

Meer informatie?

02/07/2021

Oostdam: Aanbrengen damwanden en zinkersleuf

Er wordt op de Oostdam in het centrum van Woerden door Gebr.Schouls uit Leiden een duikerbrug en kademuur gebouwd. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Singelplan om de uitstraling van de vestingstad te verbeteren. Met de komst van een doorvaarbare duikerbrug in de Oostdam, kan de Singel net als vroeger weer rondgevaren worden.

Op de foto worden de damwanden aangebracht van de kademuur en worden de zinkers doorgevoerd in de zinkersleuf onder de toekomstige duikerbrug.

27/05/2021

Oostdam: Voorbereiding asfalt- en metselwerk gereed

De noordzijde van de duikerbrug is bijna gereed. Binnenkort wordt het asfalt aangebracht waarna de rijbanen worden verlegd in voorbereiding op de volgende fase.

22/04/2021

Oostdam: Betonstort Noordelijk landhoofd

Gisteren is het beton gestort van de landhoofden en vleugels van de noordelijke helft van de duikerbrug.

Volgende week worden de brugliggers aangebracht waarna de afbouw van het noordelijk deel kan beginnen.

01/04/2021

Oostdam: Aanbrengen boorpalen

Nu de kabels en leidingen allemaal zijn omgelegd, kunnen wij beginnen met het realiseren van de brug. Op dit moment worden de heipalen aangebracht door middel van boren.

14/12/2020

Oostdam: Aanbrengen zinkersleuf noord

Voor het project duikerbrug Oostdam te Woerden heeft Schouls een tijdelijke bouwput gemaakt waarin de diverse zinkers voor de nutspartijen zijn opgenomen.
Begin volgend jaar worden de aanwezige kabels en leidingen aan de noordzijde verlegd naar de zinkersleuf waarna we het noordelijk deel van de duikerbrug kunnen aanleggen.

Misschien ook interessant

Andere projecten