Bruggen

Toegankelijk en bereikbaar

Bruggen bouwen met Schouls

Nederland is een waterrijk land en heeft veel grote en kleine waterwegen. Om alles toegankelijk en bereikbaar te houden, zijn veel bruggen nodig. Schouls realiseert moderne en traditionele bruggen en duikerbruggen van staal, beton en kunststof. Ook renoveren we historische bruggen van beton, metselwerk en natuursteen.

Naast projecten met RAW-bestekken hebben we veel ervaring met projecten in Bouwteam, Design & Construct, met en zonder Systems Engineering, en uitvragen waarbij het gehele uit te voeren project bij de aannemer wordt gelegd. Vanaf het ontwerp en vergunningentraject tot en met de realisatie, inclusief het omgevingsmanagement.

Ook figuurlijk bouwen we graag bruggen. Wij verbinden u als opdrachtgever met mensen in de omgeving en andere belanghebbenden. Open communicatie is daarin voor ons het sleutelwoord. Zo kunnen we van elk project een succes maken.

Wilt u de bruggen uw gemeente inspecteren? Wij kunnen dit voor u verzorgen en advies uitbrengen. Ook kunnen wij vervolgens voor u de renovaties uitvoeren. Bij diverse opdrachtgevers hebben we meerjarige raamcontracten voor onderhoud en renovatie.

Hulpbruggen

Moet een brug vervangen worden? Tijdens de bouwfase moet dan de bereikbaarheid gegarandeerd zijn. Een hulpbrug is dan een tijdelijke oplossing die weggebruikers de gelegenheid biedt een watergang over te steken. Ook daarin kan Schouls u van dienst zijn. Wij hebben veel ervaring met onze tijdelijke (autoverkeer)bruggen en fietsbruggen.

Neem contact op!

Meer weten over bruggen bouwen? Neem contact op met onze specialisten.

Projecten binnen dit specialisme

Recente projecten