Gemalen

Water naar een hoger niveau

Gemalen plaatsen met Schouls

Een gemaal is een voorziening om water van een lager naar een hoger niveau te pompen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een streefpeil. Schouls realiseert twee typen gemalen, poldergemalen en rioolgemalen.

Poldergemaal

Een poldergemaal pompt het water vanuit een polder naar een hogere watergang rondom de polder, de zogenaamde boezem. Vaak zijn deze gemalen in combinatie met visinlaatvoorzieningen visvriendelijk, zodat vissen en andere waterdieren een polder in en uit kunnen.

Rioolgemaal

Een rioolgemaal pompt het afvalwater vanuit een riool richting een ander groter rioolgemaal of rechtstreeks naar een rioolwaterzuivering.

Verschillende vakgebieden

Bij het realiseren van gemalen komen verschillende vakgebieden samen: civiel en bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Dankzij onze jarenlange ervaring is het voor Schouls mogelijk om met haar vaste onderaannemers voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties projecten succesvol op te leveren.

Samenwerking bij gemalen bouwen

Schouls heeft ervaring met RAW-bestekken, maar ook met Bouwteam, Design & Construct, met en zonder Systems Engineering, en uitvragen waarbij het gehele uit te voeren project bij de aannemer wordt gelegd. Vanaf het ontwerp en vergunningentraject tot en met de realisatie, inclusief het omgevingsmanagement: wij kunnen het hele project oppakken.

Neem contact op

Meer weten over de bouw van gemalen? Neem contact op met onze specialisten.

Neem contact op!

Meer weten over de bouw van gemalen? Neem contact op met onze specialisten.

Projecten binnen dit specialisme

Recente projecten