Kademuren

Robuust en duurzaam

Kademuren bouwen met Schouls

Hoogteverschillen tussen waterpeil en maaiveld opvangen kan door middel van een talud of verticale constructie. Dit is een damwand of kadeconstructie.

De realisatie van een kademuur kan op verschillende manieren. Een eenvoudige maar doelmatige constructie van houten of stalen damwand of een meer traditionele keerwand, bekleed met metselwerk.

Schouls heeft veel ervaring met het combineren van deze twee oplossingen. We maken dan een kademuur van stalen damwand die voorzien wordt van betonnen prefab betonschorten en eventueel bekleed kan worden met metselwerk. De bovenafdekking van de keerwand kan bestaan uit een gemetselde rollaag, natuursteen of een prefab betonnen afdeksloof.

Inspectie en renovatie van kademuren

Verkeren uw kademuren in slechte staat en wilt u deze laten inspecteren? Wij kunnen dit voor u verzorgen en advies uitbrengen. Ook kunnen wij vervolgens voor u de renovaties uitvoeren. Bij diverse opdrachtgevers hebben we meerjarige raamcontracten voor onderhoud en renovatie.

Neem contact op!

Meer weten over de bouw van kademuren? Neem contact op met onze specialisten.

Projecten binnen dit specialisme

Recente projecten